Házirend

Házirend

Kedves vendégeink a vendégszobákat magánszállás keretein belül működtetjük, 2 csillagos besorolásban.

A szállásdíj és az idegenforgalmi adó fizetése a megérkezéskor a bejelentkező lap kitöltése után történik. Ha valami miatt az Ön által előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a szállásról, nem áll módunkban a szállásdíjat csökkenteni, visszafizetni.

Érkezéskor a vendég köteles a szállásadónak átadni adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártya), és a teljes részvételi díjat. A szobákat csak ezután lehet elfoglalni. A vendég köteles legkésőbb távozáskor kiegyenlíteni az előre megegyezett szolgáltatások árát és az okozott kárt.
A szálláson csak a bejelentkezett személyek tartózkodhatnak. Ennek megszegése esetén a tulajdonosnak jogában áll felmondani a szerződést és megszakítani a nyaralást. Vendéget fogadni kizárólag a tulajdonos előzetes megkérdezése és beleegyezése esetén lehet.

A szálláshelyre történő bejelentkezéskor a bejelentő lap aláírásával a bejelentkező elfogadja a házirendet.
A szállást az érkezés napján 14.00 és 18.00 (max. 20.00) óra között lehet elfoglalni és az elutazás napján legkésőbb 10.00 óráig kell elhagyni.

A csendrendeletre (Önk.rend.: 13/2004. Balatonfüred közigazgatási területén belül tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja. A belterület határán belül hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap, továbbá június 01. és augusztus 31. között, minden nap 12.00 és 15.00 óra közötti csendes-pihenő időszakban tilos minden olyan tevékenység végzése és készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-,illetve rezgésterhelést okoz) és a többi vendégre való tekintettel kérjük, mindenféle zajos tevékenységet legyenek szívesek mellőzni! Továbbá kérjük, hogy éjszakai illetve hajnali hazaérkezéskor csendben közlekedjenek az épületben!

Az épületben (teraszon is!) dohányozni tilos, az csak az udvaron megengedett. (Elektromos cigarettára és IQOS-ra is vonatkozik!) A csikkeket kérjük, az erre a célra fenntartott hamutartóba szíveskedjenek bedobni! A szobákba tilos bevinni bármiféle gyúlékony vagy kellemetlen szagú anyagot, eszközt!

A vendégszobák és a berendezési tárgyak állagának, rendjének, tisztaságának fenntartásáért a vendég felelősséggel tartozik.

A vendég felelős a saját viselkedéséért a házban és annak környékén, az esetleges balesetért maga viseli a következményeket. A szobák a tetőtérben vannak, kérjük, erre ügyeljenek. Az ebből eredő esetleges sérülésekért a tulajdonos nem vállal felelősséget.

Kérjük, hogy figyeljenek a rendre, óvják a ház berendezését és azokat ne vigyék ki a szobából (pl.: törülköző, párna, takaró)! Az elfoglalt szállásnak távozáskor az érkezéskori állapotot kell tükröznie, azaz tisztának és sérülésmentesnek kell lennie.

A szobák elhagyásakor kérjük, zárják el a vizet, villanyt, csukják be az ablakokat és zárják be az ajtót! Vihar előtt a tulajdonos minden esetben ellenőrzi az ablakokat, a nyitva hagyottakat a vendég távollétében is becsukja!

A szállás önellátó, étkezést nem tudunk biztosítani, a vendégek saját magukról gondoskodnak. A vendégház alapfelszerelt teakonyhával rendelkezik. Főzésre elektromos főzőlap áll a vendégek rendelkezésére. A vendég által használt elektromos berendezések felügyeletét a vendégnek kell biztosítania.

Étkezésre elsősorban a teakonyhát használják, melyet kérünk, tartsanak tisztán! Mindenki köteles maga után elmosni a használt edényeket, evőeszközöket. A szálláson a szobákban is lehetséges étkezni, azonban a teakonyhához tartozó eszközöket (tányér, bögre, stb.) kérjük minden esetben visszavinni. Mosogatásra csak a teakonyhában levő mosogató használható! A szobákba semmiféle elektromos konyhai eszköz (pl.: vízforraló, főzőlap) nem vihető be. A vezetékes víz iható.

Vendégházunkban szelektíven gyűjtjük a hulladékot! Kérjük, a műanyagot, alumíniumot és papírt az e célra kihelyezett kukákba helyezzék. A háztartási szemét gyűjtése a szobákban és a közös helyiségekben elhelyezett szemetesekben történik.

Kérésre vasalót, vasalódeszkát, varrókészletet, fűtésre alkalmas berendezést, illetve egy kis teljesítményű mosógépet biztosítunk. 7 napon túli tartózkodás esetén kicseréljük a törölközőket.

A nyaralás időtartama alatt a vendég feladata a szobák takarítása, továbbá a szobákban lévő szemetes kukák folyamatos ürítése.

Fenntartjuk a jogot vendégkörünk megválogatására. A tulajdonosnak jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet vagy ha megbontja a békét. A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó vendéget a szállásról azonnal eltávolítsa. Ebben az esetben a vendégnek nem áll módunkban visszafizetni az esetlegesen fennmaradó napokat.

A vizes ruhákat, törölközőket a szobában levő ruhaszárítóra kérjük elhelyezni!

Kérjük az elektromos készülékeket rendeltetésüknek megfelelően használni. A nem megfelelő használatból bekövetkező károkért a vendég a felelős! Kár esetén, az okozott kárt köteles haladéktalanul közölni a szállás tulajdonosával, továbbá köteles azt részére teljes mértékben megtéríteni.

A személyes vagyon és a szálláshoz tartozó értékek, tárgyak védelme a vendég felelőssége. A szálláshelyen hagyott értékekért a tulajdonos nem tartozik felelősséggel. A szálláshely nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért a házigazda nem vállal felelősséget.

A házigazda nem felel a vendégek közötti esetleges nézeteltérésekért, konfliktusokért.

A vendég távolléte során a tulajdonos csak kivételes esetekben lép be a kiadott szobákba. Kivételes esetnek számít a biztonsági óvintézkedés egy esetleges anyagi kár elkerülése érdekében.

Kérjük, a parkolás alkalmával legyenek tekintettel a többi vendég parkolási lehetőségeire.

Érkezésekor kérjük, saját érdekében ellenőrizze a szoba berendezéseinek állapotát és az esetleges hibákat azonnal jelezze a tulajdonosnak. Ellenkező esetben az esetlegesen be nem jelentett hibákért a felelősség őt terheli.
Biztonsági okok miatt 10 év alatti gyermeket tilos a szobában és a teljes objektum más területein szülői/gondozói felügyelet nélkül hagyni.

A vendégeknek tilos a szobákban és a közös helyiségekben a berendezés áthelyezése, átrendezése, a készülékek javítása és ezekben bárminemű beavatkozás. Ellenkező esetben a keletkezett kárt meg kell téríteni.
Távozáskor és éjszaka kérjük a szobákat, a kapukat és az épület bejáratait kulcsra zárni. A
vendég részére átadott kulcsok elvesztése esetén a vendég köteles annak árát, illetve a zárcsere költségét megtéríteni. A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsokat a szállásadó részére le kell adni. A szobákban WI-FI szolgáltatás érhető el.

A szállás illetve a kert területén okozott kárt a károkozó, vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.

A kölcsönözhető tárgyak megrongálódásáért, az azokkal okozott balesetekért a kölcsönvevő, használó a felelős. A kölcsönzés feltételeit be kell tartani.

Kérjük, ügyeljenek a kert tisztaságára, a növények épségére.
Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komolyabb károk megelőzése érdekében kérjük a tulajdonosnak haladéktalanul jelezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tulajdonosnak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, stb.).

Jó pihenést, kellemes időtöltést kívánunk!

Tulajdonos neve: Juhász József

Telefonszám: 06-30-580-7060